Rakkaudesta työkaveriin

Innostava ja inspiroiva työyhteisö on voimakas sitouttamistekijä. Hyvässä porukassa hommat sujuvat ja työnteko on motivoivaa. Jos meiltä leonidaslaisilta kysytään, mikä on kaikkein parasta yrityksessämme, niin vastaus on aina ja poikkeuksetta hyvät työkaverit.

Oman kehittymisen kannalta on hienoa päästä työskentelemään osaavien ja inspiroivien ihmisten kanssa. Vaikka kaverilla ei olisikaan yhtä paljon koodaustunteja takana kuin itsellä, edesauttavat erilaiset näkökulmat omaa oppimista ja oivaltamista. Osaamistasosta huolimatta kehittyminen on molemminpuolista ja laadukasta silloin, kun ihmiset ovat rohkeita ja valmiita rikkomaan vanhoja ajatus- ja toimintatapoja. Tämä on myös yksi niistä asioista, mihin me Leonidaksella pyrimme.

Se, miten hyvin oma kehittyminen ja yhtenäinen työympäristö toteutuu, riippuu yrityksessä vallitsevasta kulttuurista ja toimintatavoista.

Ohjelmistoalalla on mielestäni hienoa se, että esimerkiksi oman tietotaidon jakaminen muille työkavereille on luontevaa ja sitä myös tuetaan. Leonidaksella olemme muun muassa järjestäneet erilaisia koodausviikonloppuja henkilöstön kesken. Niissä työntekijät ovat saaneet valita aiheet itse, ja niiden järjestämiseen yritys on tarjonnut tarvittavan tuen. Kyse ei ole vain kehittymisestä vaan myös yhdessä tekemisestä, joka edesauttaa hyvän yhteishengen syntymistä. Myös kerran kuussa järjestettävät yhteiset päivälliset ja perjantaiset kokoontumiset toimistollamme työporukan kesken ovat omiaan ylläpitämään hyviä kaverisuhteita yrityksessämme.

Meillä Leonidaksella rekrytointiin pääsevät osallistumaan myös työntekijät.

Kun hyvä työporukka tarvitsee uusia tekijöitä, ei rekrytointi olekaan mikään pikku juttu. Siksi siihen osallistuukin meillä koko työyhteisö. Myös työnhakijalle on mielestäni erittäin tärkeää päästä tutustumaan yrityksessä työskenteleviin ihmisiin. Tästä syystä työntekijät pitävät meillä osan haastatteluista ja osallistuvat rekrytointitilaisuuksiin. Usein yrityksissä saatetaan unohtaa, ettei rekrytointi ole pelkästään uusien työntekijöiden palkkaamista projekteihin, vaan tarkoituksena on luoda suhde, jossa hakija kokee yrityksen omakseen ja yritys saa jäsenen jonka kanssa hommat sujuvat. 

Työkaverit tekevät työpaikan.

Yrityksen tehtävänä on tarjota puitteet ja mahdollisuudet hyvän työyhteisön ylläpitämiselle. Ihmiset tekevät yrityksestä työpaikan. Parhaimmassa tapauksessa saat itsellesi monta erittäin hyvää ystävää sekä aimo annoksen inspiraatiota ja motivaatiota työelämääsi.

Johanna Kalliomäki