Leonidaslaiset @Tecnotree Oy

Leonidaksen ohjelmistoarkkitehti Santtu Pajukanta aloitti noin vuoden kestäneen konsulttikeikan Tecnotreessä helmikuussa 2016. Tecnotree kehittää teleoperaattoreiden tarpeisiin itsepalveluohjelmistoa, jonka tuotekehitystiimiin Santtu osallistui.

Millaisessa tilanteessa aloitit työt Tecnotreessä?

Itsepalveluprojektia oli tehty muutamia kuukausia, ja asiakaspaine saada aikaan näkyvää tulosta oli kova. Aloitusvaiheessa tämä näkyi siinä, että käyttöliittymä oli kaikista tärkein ja kaikki muu tehtiin sen ehdoilla. Tilanne kuitenkin normalisoitui pian: vaikka asiakaspaine ei kadonnut minnekään, Tecnotreen tuotehallinta- ja agile-ihmiset puskuroivat painetta hyvin ja antoivat tiimin keskittyä kehittämiseen.

Miten nopeasti pääsit perille tilanteesta ja kiinni oikeisiin töihin?

Perehdytys oli suoraviivaista mallia: tuossa on lähdekoodit, joista voit päätellä, miten kehitysympäristö toimii. Sain Tecnotreen tekijöiltä vastauksia kysymyksiini kiitettävän nopeasti ja uuden projektin haltuunoton vauhdista kertonee se, että minun koodini pääsi osaksi tuotetta toisena työpäivänä.

Asiakkaan code review -käytäntö, jossa kahdesta neljään muuta kehittäjää katselmoi kaiken tuotteeseen mukaan otettavan koodin, toimi myös hyvänä apuna projektin tavoille oppimisessa. Code review’n yhteydessä myös itselleni tuli paljon kehitysideoita, miten projektin koodia pystyisi parantamaan.

Tecnotreen mukaan odotusarvo on kova, kun päädytään käyttämään ulkopuolista resurssia. Miltä tämä konsultin korviin kuulostaa?

Uudelle asiakkaalle ja uuteen projektiin hyppääminen itsessään on melko jännittävä hetki, kun uusi asiakas ja projektitiimi pitäisi vakuuttaa omasta osaamisestaan ja rakentaa luottamusta, että päivittäinen työskentely projektissa alkaa sujua ja asiakkaalle pystyy tuottamaan arvoa. Jokapäiväisessä työskentelyssä erilaiset odotukset konsulttia kohtaan eivät kuitenkaan tuntuneet – olin tiimin jäsen siinä missä muutkin. Itseluottamusta nostaa toki se, että tästä 11 kuukauden komennuksesta selvisin ilmeisen kunnialla.

Sait Tecnotreeltä todellakin huikeat arvostelut konsulttikeikastasi. Tunnistatko itsesi asiakastarinasta?

Leonidakselle on tiukka rekryseula ja kaikki leonidaslaiset ovat itseään aktiivisesti kehittäviä oman alansa ammattilaisia. Tecnotreen projektia tein pitkälti samalla tavalla kuin olen tehnyt projekteja Leonidaksella yleensä. Tuntui hyvältä saada positiivista palautetta työstään.

Millainen projekti itsepalveluohjelmiston kehittäminen oli sinulle ammatillisessa mielessä?

Erilaisia itsepalveluohjelmistoja on tullut tehtyä nopealla laskutoimituksella ainakin viisi erilaista, joten pystyin hyödyntämään niissä kertynyttä asiantuntemustani myös Tecnotreellä. Itsepalveluportaali on yleensä hyvin laaja kokonaisuus, jonka osien välillä on monimutkaisia keskinäisiä riippuvuuksia. Itsepalveluohjelmiston kehittämisessä korostuvat siksi kokonaiskuvan hahmottaminen, arkkitehtuurilliset valinnat ja projektin sisäisten hyvien käytäntöjen kehittäminen ja vaaliminen.

Miten konsultti itse voi helpottaa uuteen ja Tecnotreen tapauksessa kansainväliseen tiimiin ja projektiin solahtamista?

Ohjenuorani sopeutumiseen on jatkuva ja avoin kommunikaatio kaikkien tiimin jäsenten kanssa. Tampereella työskentelevän suomalais-kiinalais-pakistanilais-bangladeshiläisen tiimin sisällä kansainvälisyys ja kulttuurierot eivät aiheuttaneet hankaluuksia.

Mikä oli omasta mielestäsi suurin ja Tecnotreelle arvoa tuottavin panoksesi konsulttikeikkasi aikana?

Ehdotin, perustelin ja vein tiimin kanssa läpi projektissa mittavia teknisiä parannuksia, jotka toivat pari vuotta modernimman tavan tehdä ohjelmistoja JavaScriptillä.

Lue Tecnotreen Ari Aallon näkökulma Santun Tecnotree-komennuksesta

 

Kuva Helene Lindfors, käsittely Encore

Johanna Kalliomäki