Leonidaslaiset @Checkout Finland Oy

Leonidaksen ohjelmistokehittäjät Risto Hietala, Vesa Poikajärvi ja Olli Jaakkola ovat olleet konsulttikeikalla Checkout Finland Oy:n projektitiimissä kehittämässä ja ylläpitämässä Checkoutin järjestelmiä.

Millainen lähtötilanne oli, kun aloititte työt Checkoutissa?

Risto: Aloitin vuoden 2016 huhtikuussa yhtä aikaa toisen leonidaslaisen kanssa. Olimme alusta lähtien mukana kehittämässä projektia, joka ei ollut tiiviisti yhteydessä Checkoutin ydinjärjestelmään. Pääsimme projektiin Ruby on Rails -osaamisemme ansiosta. Projektissa tarvittiin myös kirjanpito-osaamista, jota meillä kummallakaan ei ennestään ollut, mutta opimme aiheesta paljon projektin aikana. Saimme työskennellä itsenäisesti ja työt lähtivät hyvin käyntiin. Checkoutin projektista vastannut henkilö oli innokas auttamaan aina, kun kaipasimme opastusta.

Vesa: Aloitin elokuussa 2016 yhtä aikaa Ollin kanssa. Alussa meitä selvästi testattiin teettämällä harjoitustehtäviä, mutta pääsimme pian oikeiden töiden vauhtiin ja ryhdyimme tekemään uusia maksutapaintegraatioita. Tehtäviini kuului perusohjelmointia ja tietokantoja, sekä monimutkaisen ja dokumentoimattoman legacy-järjestelmän omaksumista.

Olli: Vauhtiin päästyämme hommat alkoivat rullaamaan – erityisesti sen jälkeen, kun Turusen Mika astui kuvioihin. Ensimmäisenä laitoimme dokumentaation parempaan kuntoon ja siinä ohessa teimme erikokoisia projekteja, esimerkiksi eräänlaisen graafityökalun kehitystä. Työ oli alussa parikoodausta, mutta nyt työtä on jaettu itsenäisiin osakokonaisuuksiin.

Mikä on mielestäsi tärkein panoksesi Checkoutilla?

Risto: Se on vaihdellut tilanteiden mukaan. Aluksi tärkein panokseni oli varmaankin osuuteni projektissa, mutta viime aikoina se on ollut muiden auttaminen ja tiedon jakaminen eteenpäin.

Vesa: Tärkeimmissä rooleissa ovat olleet ymmärrykseni ydinjärjestelmän maksupainikepuolesta, kyky ottaa vastuuta ja kommunikoida tiimin puolesta. Olen saanut myös vaikuttaa teknisiin valintoihin. Ymmärtääkseni minulla on tiimin pisin kokemus ydinjärjestelmän teknologioista.

Olli: Tärkein – tai ainakin suurin – panokseni on uuden Checkout-jälleenmyyjäportaalin tekeminen.

Onko keikkakonsulttien työpanos kehittäjätiimissä toteuttavaa vai myös ideoivaa?

Risto: Konsulteilla on paljon myös suunnittelutehtäviä ja Checkoutin omat kehittäjät ovat suhtautuneet hyvin esittämiimme ideoihin.

Vesa: Ideoivaa nimenomaan, ja ehdotuksiimme on suhtauduttu hyvin. Kaikilla tiimin jäsenillä on yhteinen tavoite tehdä järjestelmästä entistä parempi.

Olli: Molempia. Esimerkiksi uuteen featureen saa valita teknologian vapaasti, jos vain osaa perustella sen käytön hyvin.

Millainen paikka Leonidaksen konsulteilla on Checkoutin kehittäjätiimissä?

Risto: Olemme aika pitkälti samaa porukkaa.

Vesa: Yhteishenki pelaa, ja palaute esimerkiksi tekniseltä asiakaspalvelulta on ollut kannustavaa. Kaikilla on kova draivi päällä, ja hommaa viedään vauhdilla eteenpäin. Leonidaslaiset kutsutaan mukaan Checkoutin kemuihin ja sisäisiin tilaisuuksiin, ja muutenkaan meitä kohdellaan kuin omaa väkeä. Olen viihtynyt Checkoutilla oikein hyvin.

Olli: Mielestäni sulaudumme hyvin joukkoon. Tuntuu, että teknisen osaamisen suhteen Leonidaksen miehiin todellakin luotetaan. Niin työskentelymukavuus kuin -tehokkuuskin paranivat kolmella magnitudilla sen jälkeen, kun Turusen Mika asettui taloksi. Go Mika!

Millainen toimeksianto on ollut oman osaamisesi kannalta?

Risto: Koin ydinjärjestelmän kehittämisen vaikeana, mutta samalla opettavaisena. Nyt työn alla on mielenkiintoinen projekti, kun osa vanhaa järjestelmää korvataan uudella. Checkoutissa olen oppinut, että väen vaihtuminen ja kehittäjien määrän suuri kasvattaminen lyhyessä ajassa voivat myös onnistua.

Vesa: Minulle teknisesti haastavaa ovat olleet lähinnä vanhat teknologiat ja dokumentoimaton ympäristö. Toisaalta ne ovat tarjonneet myös paljon mahdollisuuksia kehittää nykyistä järjestelmää. Rahaliikenne taas on domain-mielessä kiinnostavaa, ja olen oppinut paljon uutta asiaa maksunvälityksestä. Teknisesti uutta oppia ei oikeastaan ole vielä tullut, mutta näyttää siltä, että pääsen tutustumaan TypeScript+Koa+AWS -komboon.

Olli: Olen saanut tehdä paljon lempityötäni front-endin parissa. Rahaliikenne on kehityksen pelikenttänä mielenkiintoinen ja olen oppinut siitä paljon uutta. Suurimmat kehitysaskeleeni olen kuitenkin ottanut Java-kehityksessä, sillä en ollut aiemmin koodannut sillä lainkaan. Checkoutin toimeksianto on minulle ensimmäinen työ asiakkaalla, ja olen päässyt ensimmäistä kertaa osaksi Scrum-tiimiä. Kokemus on ollut senkin takia antoisa.

Millä teknologioilla olet työskennellyt?

Risto: Kielinä Ruby on Rails, PHP ja TypeScript sekä erilaisia ylläpitotyökaluja ja palvelinohjelmistoja. Tuttujen teknologioiden lisäksi on pitänyt opiskella paljon uutta, mutta myös vanhaa.

Vesa: Java, JavaScript, PostgreSQL ja PHP. Kaikista on ollut käytössä vähän vanhat versiot. Framework oli minulle ennestään vieras ja sekin hyvin vanha, muuten teknologiat olivat ennestään tuttuja.

Olli: Java, Javascript ja PHP. Olen kateellinen Ristolle, kun hän pääsi tekemään TypeScriptillä.

Lue myös Checkoutin asiakastarina

Johanna Kalliomäki