Case SkillzzUp

Aiemmassa podcastissamme startup-yrittäjä Kimmo Kumpulainen pistäytyi kertomassa SkillzzUp-palvelun kehittämisestä ja matkan varrella saaduista opeista. Leonidas oli mukana toteuttamassa SkillzzUp-palvelua ja tässä postauksessa halusimme muistella palvelun kehittämistä omasta näkökulmastamme.

Lyhyesti SkillzzUpissa on kyse yksilöllisen palautteen antamisesta. Kimmo, joka on toiminut opettajana 14 vuotta, kehitteli ideaa palvelusta, jonka avulla sekä opettajat että oppilaat voisivat yhdessä seurata ja arvioida oppilaan taitojen kehittymistä. Arvioinnin tulisi olla päivittäistä, kannustavaa; palkinto oppimisesta tapahtuisi reaaliajassa, ei sitten joskus todistustenjaon aikaan. Opiskelija pysähtyisi miettimään “miten menee, mitä tavoittelen?” ja ottaisi vastuuta omasta oppimisestaan.

skillzzup_opiskelija
Opiskelijan näkymä: omien taitojen kehittyminen kurssin eri osa-alueilla.

Kimmo keräsi ympärilleen tiimin, jonka kanssa lähti kokeilemaan erilaisia ratkaisuja paperiprototyypistä karkeaan HTML-demoon, jonka testaaminen loppukäyttäjillä varmisti, että idea sai positiivisen vastaanoton ja että digitaalinen lähestymistapa toimii. Tässä vaiheessa, huhtikuussa 2015, alkoi Leonidaksen ja SkillzzUpin yhteistyö.

Luonnollisinta oli lähteä liikkeelle siitä, mitä ollaan tavoittelemassa ja millä aikataululla. HTML-demosta haluttiin edetä käyttäjäystävälliseen ja toimivaan ensimmäiseen versioon, joka tulisi Ylöjärvelle oppilaiden ja opettajien pilottikäyttöön heti lukuvuoden 2015 alussa. Aikataulu oli positiivisella tavalla haastava: ensimmäinen toimiva versio tarvittiin myyntityön tueksi jo toukokuun aikana, opettajat oli tarkoitus kouluttaa kesäkuun aikana ja oppilaskäyttö alkaisi elokuussa.

Yksi mielenkiintoisimmista osuuksista oli palvelun käyttöliittymän ja interaktioiden suunnittelu. Miten tekisimme siitä hauskan ja kiinnostavan yläkouluikäisille; miten mahdutamme kaiken tarvittavan informaation ja interaktiot käyttöliittymään, jonka pitäisi toimia tietokoneen ohella myös kännykässä ja padissa? Käytön tulisi olla helppoa ja nopeaa sekä oppilaille että opettajille: opettajat eivät halua itselleen lisätyötä ja osa heistä saattaa hieman vierastaa teknologiaa. Kaiken tämän ohella oleellista oli toimivuuden takaaminen eri käyttäjämäärillä.

skillzzup_opettaja
Opettajan näkymä: Oppilaan taitojen kehittyminen suhteessa omaan tavoitteeseen.

Mukavaa haastetta suunnitteluun toi päivitetyn opetussuunnitelman huomioiminen suunnittelussa: sen yllättävän hierarkinen rakenne piti saada soviteltua osaksi palvelua niin, että kurssien syöttäminen ja kurssikohtaisen arvioinnin suunnittelu olisi opettajille mahdollisimman helppoa ja intuitiivista.

Aikataulupaineen kannalta oli ratkaisevaa saada tekemisen palautesykli ja iterointi mahdollisimman tehokkaaksi, joten muodostimme SkillzzUpin asiantuntijoista ja Leonidaksen designereista ja teknisistä toteuttajista tiimin, jolla oli selkeät vastuuhenkilöt, yhteisesti sovitut kommunikaatio- ja raportointikanavat sekä päivittäiset ja viikottaiset palaverit. Teknologiavalinnat suoritettiin teknisten vaatimusten pohjalta (verkkopalvelu nähtiin parhaana ratkaisuna) ja toteuttaminen aloitettiin käyttöliittymäsuunnittelun rinnalla heti projektin käynnistyessä.

Aikataulu piti, palvelun ensimmäisen version käyttö alkoi Ylöjärvellä syksyllä 2015 ja ilmeisen onnistuneesti: tutkimuksessa “parantaako SkillzzUp oppimista?” opettajat ovat antaneet arvosanaksi 8.9, oppilaat 9.1 ja huoltajat 9.4. Vuoden 2016 aikana SkillzzUp onkin levinnyt käyttöön useisiin kouluihin Suomessa.

skillzzup_team

Koko projekti oli Leonidakselle erittäin positiivinen kokemus. Aktiivinen kommunikaatio ja yhteistyö SKillzzUpin kanssa takasi sen että haasteilta vältyttiin. SkillzzUpilla on suuri vaikutus käyttäjiensä elämään ja meille oli hienoa päästä osallistumaan opetuksen ja arvioinnin kehittämiseen näin ratkaisevalla tavalla.

Leonidaksen näkökulmasta onnistumisen kannalta merkittäviksi tekijöiksi “top 3” nousivat:

  • Kahdelle täysin erilaiselle käyttäjäryhmälle sopivan käyttöliittymän suunnittelu.
  • Teknisten valintojen toimivuus mm. ylläpidettävyyden, toimintavarmuuden ja skaalautuvuuden näkökulmista.
  • SkillzzUpin tiimi, josta löytyi sopiva kattaus erilaista asiantuntijuutta teknisen toteutuksen näkökulmasta pedagogian ja opetusohjelmien tuntemukseen.